Visokodonosne in preverjene alternativne naložbe za vlagatelje, podjetja in institucionalne stranke

Profesionalnim vlagateljem, podjetjem in institucionalnim strankam zagotavljamo finančne storitve PO MERI. Gre za visoko donosne naložbe na področju kreditnih in alternativnih naložb. Zbiramo kapital za naše stranke v Sloveniji kot tudi v tujini.
Nekatere prednosti visokodonosnih alternativnih naložb lahko omogočajo:

Višje donose

Visokodonosne alternativne naložbe, kot so hedge skladi, nepremičnine, zasebni kapital, kriptovalute in umetniška dela, imajo običajno potencial za višje donose v primerjavi s tradicionalnimi naložbami, kot so delnice in obveznice.

Diverzifikacijo portfelja

Visokodonosne alternativne naložbe lahko služijo kot vir razpršitve portfelja in zmanjšajo tveganje, povezano s koncentracijo naložb v eni vrsti sredstev.

Dostop do naložb, ki niso na voljo javnosti

Nekatere visokodonosne alternativne naložbe so na voljo samo izbranim vlagateljem, ki izpolnjujejo določene finančne zahteve.

Zaščito pred inflacijo

Nekatere visokodonosne alternativne naložbe, kot so nepremičnine in surovine, so lahko bolj odporne na inflacijo kot tradicionalne naložbe.

Želite dostop do visokodonosne naložbe za vlagatelje, ki iščete možnosti za povečanje svojega portfelja in izboljšanje donosa?

Želite dostop do visokodonosne alternativne naložbe za vlagatelje, ki iščete možnosti za povečanje svojega portfelja in izboljšanje donosa?

IZPOSTAVLJENO: NEPREMIČNINSKI PROJEKTI

Nepremičninski projekti so lahko zanimiva alternativna naložba. Imajo potencial za visok donos in so lahko dobra razpršitev portfelja. Če so naložbe zavarovane s premoženjem in neodvisno revidirane, to lahko zagotavlja dodatno zaščito za vlagatelje in zmanjšuje tveganje izgube naložbe.

 

Če ste zainteresirani za tovrstno alternativno naložbo, priporočam, da se posvetujete s strokovnjakom za naložbe. Lahko vam pomaga pri izbiri prave naložbe za vas in vas seznani z morebitnimi tveganji in prednostmi takšne naložbe.

Iščete možnosti za povečanje svojega portfelja in izboljšanje donosa?

Iščete možnosti za povečanje svojega portfelja in izboljšanje donosa?

Investiranje v nepremičnine v času gradnje

Investiranje v nepremičnine v času gradnje se nanaša na investiranje v nepremičninski projekt, ki je v fazi gradnje ali načrtovanja. To se pogosto izvaja prek alternativnih naložbenih skladov ali nepremičninskih družb, ki se specializirajo za ta segment nepremičninskega trga.

 

Prednosti investiranja v nepremičnine v času gradnje lahko vključujejo potencialno višje donose, saj so projekti v tej fazi običajno cenejši in imajo višjo stopnjo rasti vrednosti. Poleg tega lahko investitorji vplivajo na razvoj projekta in imajo večji nadzor nad njegovim potekom in uspehom.

Je to končno vaša najboljša alternativa klasičnim naložbam?
Definitivno naložba za vizionarje.
Investiranje v nepremičnine v času gradnje lahko ponuja zanimive priložnosti za vlagatelje. Ste pripravljeni sprejeti večje tveganje za morebitno višje donose? Pred odločitvijo za tovrstno investicijo je vsekakor priporočljivo, da se vlagatelji posvetujejte s strokovnjaki za alternativne naložbe. Skupaj lahko bolje ocenite tveganja in prednosti posameznega projekta.

 

Vseeno pa je pomembno omeniti, da so profesionalni vlagatelji usposobljeni za obvladovanje tveganj in za upravljanje portfeljev tako, da se dosežejo cilji naložb. Njihove odločitve so običajno podprte z dolgoletnimi izkušnjami in obsežno analizo trga. Tako so lahko bolje pripravljeni na soočanje s tveganji in strahovi, ki jih lahko spremljajo pri vlaganju.

Želite odgovore na vaša vprašanja v zvezi z alternativnimi naložbami?

Želite odgovore na vaša vprašanja v zvezi z alternativnimi naložbami?

Dodatne informacije

Vse naložbe so namenjene profesionalnim vlagateljem. Ti pred donosom postavljajo varnost svoje naložbe. Iz naložbe pa skozi premišljene in pravilno odmerjene poteze upravljavci družbe ustvarjajo konkurenčno prednost.

JPFin Plan d.o.o. lahko ponudi vlaganje v alternativne naložbe profesionalnim vlagateljem. Ti so kategorizirani kot profesionalne stranke oz. profesionalne stranke na zahtevo skladno z aneksom II Direktive 2004/39/EC in 31. členom ZUAIS.

 

Za več informacij nas kontaktirajte na info@jpfinplan.com

 

Preden se odločite za vlaganje v visokodonosne alternativne naložbe, nas kontaktirajte in se prepričajte, da razumete tveganja in prednosti teh vrst naložb.