Family Office

Slovenija

Family Office Slovenija je vaša družinska pisarna s katero zagotavljate celovito upravljanje in ohranjanje vrednosti premoženja družine ter zadovoljevanje finančnih potreb družine na dolgi rok.

Finančne naložbe

Poravnava računov

Davčno načrtovanje

Usposabljanje naslednikov

Pravno svetovanje

Dedovanje

Upravljanje nepremičnin

Upravljanje družinskega podjetja

Likvidnost, dolgovi, terjatve, financiranje,

davki, naložbe, zavarovanja, dedovanje, nasledstvo,…?

Bi prepustili to izkušeni ekipi znotraj Family Office Slovenija in se osredotočili na vaše poslovne cilje?

Strokovni partnerji, ki skrbimo za upravljanje vašega premoženja in smo vaša poslovna podpora. Premožne družine so nekoč imele svoje družinske zdravnike, vsak družinski posel pa potrebuje svojo družinsko pisarno. Ekipo izbranih svetovalcev, ki so korak pred finančnimi situacijami. Gradimo odnose, gradimo posel, gradimo varno prihodnost.
Aljosa Zelnik profil sq
timotej-kozar-kozar-law-firm
EDITA-GOLOB-PROFIN
neven-skrokov

Želite doseči boljše upravljanje premoženja,

večjo finančno varnost ter dolgoročno in premišljeno načrtovanje za prihodnje generacije?

Family office-i so pogosto vzpostavljeni za več generacij in služijo družinskim članom kot centralizirano mesto za upravljanje njihovega premoženja. Lahko so organizirani kot notranji (interen) family office, kjer so zaposleni strokovnjaki neposredno zaposleni v družini, ali pa kot zunanji (eksterni) family office, kjer se storitve zagotavljajo s pomočjo zunanjih svetovalcev, bank ali specializiranih podjetij.

 

Family office-i so najpogostejša odločitev za premožnejše družine, ki imajo kompleksno premoženje in potrebujejo strokovno podporo pri upravljanju in ohranjanju svojega bogastva. 

Z vzpostavitvijo Family office-a družina doseže večjo nadzor nad svojim premoženjem, povečuje učinkovitost in prinaša prednosti, kot so: strokovno svetovanje, diverzifikacija naložb, optimizacija davčnih obveznosti in dolgoročno načrtovanje finančne varnosti družine.