Za vlagatelje, podjetja in institucionalne stranke

JPFin Plan profesionalnim vlagateljem, podjetjem in institucionalnim strankam zagotavlja finančne storitve PO MERI. Gre za visoko donosne naložbe na področju kreditnih in alternativnih naložb.

Zbiramo kapital za naše stranke v Sloveniji kot tudi v tujini. Z določenimi alternativnimi naložbami lahko dosežemo tudi dvomestno letno obrestno mer

Slovencem so blizu nepremičnine. Še bolj varno pa bi se verjetno počutili, če bi lahko skozi investicije v nepremičnine sodelovali pri njihovih nepremičninskih projektih z multinacionalkami. Vam predstavim kako?
Največja stranka je razvojno investicijsko podjetje s sedežem v Združenem kraljestvu, ki sodeluje z največjimi multinacionalkami kot so Lidl, Aldi, McDonalds, Starbucks…

Z zbranim denarjem financira nepremičninske projekte. Naložbe so zavarovane s premoženjem in so neodvisno revidirane.

Te naložbe smiselno kombiniramo med seboj in nato še z aktivnimi naložbami, ki pa nam prinašajo lahko še višje donose, vendar moramo ob tem sprejeti tudi višja tveganja.

 

Portfelj za vse letne čase, ki je naravnan preudarno je sestavljen 40% iz pasivnih naložb z nespremenljivo obrestno mero in 60% z aktivnimi naložbami. Pa vendar bo prav vsak portfelj unikaten, saj bo prilagojen ciljem in življenjskemu slogu vsakega posameznika posebej.

In kako vlagatelji pridete do informacij o alternativni naložbi?

Morate se obrniti na ustreznega investicijskega svetovalca ali pa na podjetje, ki ponuja te alternativen naložbe s prošnjo, da želite pridobiti več informacij o naložbah, ki jih imajo. Informacije o alternativnih naložbah morajo biti zaupne, to pomeni, da ne smejo biti prosto dostopne.

In kako vlagatelji pridete do informacij o alternativni naložbi?

Morate se obrniti na ustreznega investicijskega svetovalca ali pa na podjetje, ki ponuja te alternativen naložbe s prošnjo, da želite pridobiti več informacij o naložbah, ki jih imajo. Informacije o alternativnih naložbah morajo biti zaupne, to pomeni, da ne smejo biti prosto dostopne.

Finančnim posrednikom in svetovalcem omogočamo ustvarjanje visokih in trajnih denarnih tokov.
Že 20 let.

Zakaj Združeno kraljestvo in Godwin?

Združeno kraljestvo ostaja atraktivno mesto za poslovanje. Številni vlagatelji po vsem svetu želijo izkoristiti rastoče gospodarstvo in alternativne naložbene priložnosti, ki so tu predstavljene.

 

Prav tako London ostaja največje evropsko finančno središče. Strogi predpisi in dober sistem upravljanja zagotavljajo flesibilnost in varnost mednarodnim vlagateljem.

Opozorilo o tveganju

Vlaganje v zasebne instrumente, kripto valute ali podjetja v zgodnji fazi razvoja je lahko zelo donosno a lahko prinaša večja tveganja. Vlagatelji se morajo zavedati in biti prepričani, da popolnoma razumejo vsa tveganja povezana z investicijsko storitvijo. Za več informacij o tveganjih naložb s katerimi se ukvarja JPFin Plan sledite povezavi OPOZORILA O TVEGANJU. Te naložbe niso primerne za vsakogar.

Naložbe s katerimi se ukvarja JPFin Plan so primerne samo za dobro poučene vlagatelje. Dobro poučeni vlagatelji so profesionalni vlagatelji, ki imajo potrebna znanja za popolno razumevanje produktov in so sposobni prepoznati ter razumeti njihova visoka tveganja.

 

Te vrste naložb niso primerne za vse vlagatelje

Z investiranjem v naložbe sprejemate vsaj enega ali več od naslednjih tveganj:

1. Dobro poučen vlagatelj – kot je opredeljeno v ponudbeni dokumentaciji razumete in izpolnjujete merila dobro poučene vlagatelja po 207. in 208. členu ZTFI.
2. Izguba kapitala – vaš kapital je lahko ogrožen in morda ne boste dobili nazaj dela ali celotnega kapitala, ki ste ga vložili.
3. Nelikvidnost – Malo verjetno je, da bo za te naložbe obstajal sekundarni trg. Če investirate, morate biti pripravljeni zadržati naložbo do zapadlosti. V kolikor ni opredeljeno časovno obdoblje pa naj bo vaš razpoložljiv čas investiranja vsaj 5 ali več let.
4. Razpršitev – če vlagate v tovrstne naložbe, bi to morali storiti kot del popolnoma razpršenega portfelja.
5. Jamstvo za vloge (Banka Slovenije) – te vrste naložb NE spadajo pod jamstva za vloge na bankah (kot depoziti)
6. Nadzor nad poslovanjem s strani (ATVP) – poslovanje in upravljanje naložb LAHKO NI nadzorovano s strani ATVP

 

JPFin Plan ne zagotavlja investicijskega svetovanja posameznikom, tudi ne promovira ali trži naložbenih priložnosti.

 

Omejevanje razpoložljivosti produktov samo na dobro poučene vlagatelje je pomembno in je namenjeno zaščiti vlagateljev. V kolikor imate v zvezi z naložbo, ki vam je bila predstavljena, kakršne koli pomisleke nam posredujte vprašanja, saj vam le tako lahko pomagamo najti najprimernejšo rešitev.

 

Dobro poučeni vlagatelji

JPFin Plan zagotavlja svetovalne storitve profesionalnim strankam. Obravnavo kot profesionalna stranka lahko zahteva tudi fizična oseba, ki nima položaja osebe iz prvega odstavka 207. člena ZTFI. S tem pa izgubi pravice in privilegije, ki jih imajo neprofesionalne stranke.

 

Vsaka oseba, ki zahteva obravnavo kot profesionalna straka mora zadostiti vsaj dvema od treh kriterijev:

1. je že opravila več poslov znatne vrednosti (povprečno najmanj deset poslov na trimesečje v zadnjem letu),
2. vrednost portfelja njenih naložb, vključno z depoziti, presega 500.000 eurov,
3. najmanj eno leto dela ali je delala v finančnem sektorju na položaju, ki zahteva poznavanje poslov in storitev.